• Ştiaţi că…. 1/3 din rezerva de apă a Terrei se află în Canada?

    Ştiaţi că…. 1/3 din rezerva de apă a Terrei se află în Canada?
    Râurile din Canada asigură aproape 9% din proviziile de apă din surse regenerabile la nivel mondial.

    Carmen

    Join the Discussion

    arrow