• Ştiaţi că… apa este un lichid “magic”?

    Ştiaţi că… apa este un lichid “magic”?
    Apa este singurul element natural care există în toate cele trei stări de agregare: solidă (sub formă de gheaţă), lichidă şi gazoasă (sub formă de vapori). De asemenea, ea este una din cele mai ciudate substanţe din natură: la îngheţare îşi măreşte volumul iar densitatea gheţii este mai mică, de aceea ea poate pluti deasupra apei lichide. Pentru ca gheaţa să se topească, este nevoie de mai multă energie decât pentru a încălzi alte substanţe.

    Carmen

    arrow