• Ştiaţi că… Baza credinţei islamice se găseşte în shahādatān (“două mărturii”)?

    Ştiaţi că… Baza credinţei islamice se găseşte în shahādatān (“două mărturii”)?
    Acestea sunt – lā ilāhā illā-llāhu; muhammadur-rasūlu-llāhi — “Nu există (dumne)zeu în afară de Dumnezeu şi Muhammad este trimisul lui Dumnezeu”. Pentru a deveni musulman, o persoană trebuie să recite şi să creadă aceste cuvinte. Sunniţii privesc această formulă ca pe unul din cei cinci stâlpi ai islamului. Musulmanii consideră că principala înregistrare scrisă a revelaţiei către omenire este Coranul, pe care îl consideră perfect, reprezentând revelaţia finală a lui Dumnezeu.

    Carmen

    arrow