• Ştiaţi că… Mihai Eminescu a publicat primul său poem la vârsta de 16 ani?

  Ştiaţi că… Mihai Eminescu a publicat primul său poem la vârsta de 16 ani?
  În ianuarie 1866 moare profesorul de limba română Aron Pumnul, prilej cu carue elevii tipăresc o broșură denumită – Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști. În această tipăritură găsim și poezia La mormântul lui Aron Pumnul semnată M. Eminoviciu.
  În martie acelaşi an, debutează în revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia De-aș avea; Iosif Vulcan îl convinge să-și schimbe numele din Eminoviciu în Eminescu.
  La 1 aprilie 1869, a înființat împreună cu alți tineri, cercul literar Orientul, care avea ca scop strângerea basmelor, poeziilor populare și a documentelor privitoare la istoria și literatura patriei.

  Carmen

  arrow