• Ştiaţi că… Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Rogoz este inclusă în Patrimoniul UNESCO?

  Ştiaţi că… Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Rogoz este inclusă în Patrimoniul UNESCO?
  Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril” este una din cele mai valoroase construcţii din Transilvania, aflându-se din anul 2004 pe lista monumentelor istorice.
  Biserica se află în Ţara Lăpuşului, pe valea râului Lăpuş, a fost construită după invazia tătară de la 1661 pe locul unei biserici mai vechi.
  Planul bisericii este deosebit având pronaos poligonal, cu acces pe sud, naos dreptunghiular şi absida altarului în retragere, poligonală, cu şapte laturi.
  Exteriorul bisericii este decorat bogat cu faţada sudică are în zona mediană motivul profilat al frânghiei, uşa de intrare în biserică are deschidere în acoladă şi ancadrament decorat cu profil simplu dublat de frânghie şi rozete, iar în stânga uşii se află o cruce decorată cu aceleaşi motive.

  Carmen

  arrow