• Ştiaţi că… Depresiunea Coliniară a Transilvaniei este cea mai mare din Europa?

    Ştiaţi că… Depresiunea Coliniară a Transilvaniei este cea mai mare din Europa?
    Depresiunea are un relief colinar şi este mărginită de cele trei ramuri carpatice, care îşi iau numele după poziţia faţă de această zonă: Carpaţii Orientali în partea de est, Carpaţii Meridionali în partea de sud şi Carpaţii Occidentali în partea de vest.
    Depresiunea Transilvaniei reprezinta o regiune mai scufundată a structurilor geologice care alcatuiesc Munţii Carpaţi. Fundamentul depresiunii este alcatuit din şisturi cristaline şi conglomerate cretacice, care se afla la o adâncime de 4.500 m.

    Carmen

    arrow