• Ştiaţi că… Pictura interioară a bisericii Mănăstirii Agapia a fost realizată de Nicolae Grigorescu?

    Ştiaţi că… Pictura interioară a bisericii Mănăstirii Agapia a fost realizată de Nicolae Grigorescu?
    Contractul a fost semnat în anul 1858 şi prevedea un termen de cel mult şase luni pentru terminarea lucrărilor. Pictorul de numai 20 de ani avea o serie de îndatoriri speciale, printre care de a zugrăvi icoanele de pe catapeteasmă, de a face icoanele împărăteşti pe o „tablă de aramă ce ni se va da de monastire” şi îşi avea ca şi ajutor pe meşterul italian Luis Girardelliprecum şi pe fratele său Ghiţă, cu care mai lucrase anterior.
    Aşa cum mărturisea artistul, sarcina pe care şi-o asumase era foarte dificilă şi de multe ori simţea nevoia unei evadări în mijlocul copacilor, al florilor şi al oamenilor.

    Carmen

    arrow