• Ştiaţi că… Cea mai veche cetate de piatră din epoca feudală este Cetatea Șcheia?

    stiati_ca_cetatea_scheia

    Ştiaţi că… Cea mai veche cetate de piatră din epoca feudală este Cetatea Șcheia?
    Denumită şi Cetatea de Apus a Sucevei aceasta este o cetate în ruine aflată în partea de nord-vest a orașului Suceava. Cetatea Șcheia făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XlV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate – curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți, în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I Mușat şi se află localizată la marginea unei păduri aflate pe o parte a dealului Șeptilici, la o înălțime de peste 80 m față de lunca Sucevei. Nu există drum de acces la ruinele cetății și nici măcar un indicator care să-i semnaleze existența, multă lume neștiind nici de existența ei și cu atât mai puțin de locul unde se află.

    Carmen

    arrow