• Ştiaţi că…Data de 9 mai 1877 este Ziua Independenţei de Stat a României?

  Ştiaţi că… Data de 9 mai 1877 este Ziua Independenţei de Stat a României?
  Declaraţia de Independenţă a României în Adunarea Deputaţilor a fost citită de către Mihail Kogălniceanu.
  Senatul a adoptat o moţiune în sensul declaraţiei Guvernului, tributul datorat Porţii fiind anulat şi trecut în contul cheltuielilor pentru armată.
  La început, Puterile garante cu excepţia Italiei, din raţiuni care decurgeau din interesele proprii, s-au abţinut să recunoască independenţa, act politic pe care Turcia îl califică drept “rebeliune”.
  Independenţa României, independenţa Serbiei şi Muntenegrului, precum şi unirea Dobrogei cu România, au fost recunoscute în Tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano din 3 martie 1878 şi prin Tratatul de la Berlin din 13 iulie 1878.

  Carmen

  arrow