• Ştiaţi că… La data de 29 iulie este serbată Ziua Constituției în Republica Moldova?

  stiati_ca_constitutia_moldovei

  Ştiaţi că… La data de 29 iulie este serbată Ziua Constituției în Republica Moldova?
  Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată în anul 1994 şi este alcătuită din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni.
  Prembulul Constituţiei cuprinde declaraţii de principiu referitoare la organizarea politică şi la relaţiile sociale fundamentale dintre membrii societăţii. Conform Constituției Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Forma de guvernământ a statului este republica.
  Constituția este legea fundamentală a statului care defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale. În ea sânt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic.
  Constituția este baza juridică a întregii legislații, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.

  Carmen

  arrow