• Știaţi că… Anzii constituie cel mai lung sistem muntos de pe Pământ?

    Știaţi că… Anzii constituie cel mai lung sistem muntos de pe Pământ?
    Sunt situaţi în vestul Americii de Sud, paralel cu coasta Pacificului, de la ţărmul Mării Caraibilor pâna la capul Horn, pe 7 600 km. Ei se întind de-a lungul coastei de vest a Americii de Sud prin Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina și Chile. Sunt alcătuiți de fapt din două sau mai multe lanțuri paralele în unele regiuni ca de exemplu în Peru, Bolivia, nordul Chile și Argentinei, unde între lanțurile muntoase sunt distanțe mari, delimitând între lanțuri podișul Altiplano cu lacul Titicaca.

    Carmen

    arrow