• Ştiaţi că… Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic de la Niccea?

  Ştiaţi că… Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic de la Niccea?
  Sinodul a avut loc în anul 325 şi se pare că au participat peste 300 de episcopi din tot ţinutul creştin, excepţie au făcut de la iudeii creştini şi de la Biserica Mar Thoma.
  Aici s-a discutat problemele ridicate de Arius din Alexandria care susţinea că Isus din Nazaret nu ar fi fiul lui Dumnezeu născut din veşnicie, ci doar o creatură a Tatălui care în singurătatea lui l-ar fi creat pe Iisus şi l-ar fi înfiat.
  Din punct de vedere ecumenic “Credo”-ul (Crezul) de la Niceea era contra ereticilor arianişti, iar pentru prima dată la nivelul întregului Imperiu Roman a fost recunoscută Sfinta Trinităţi – Dumnezeu, Isus Christos și Duhul/Spiritul Sfânt – ca piatră de temelie a Orthodoxismului catolic.

  Carmen

  arrow